Skip to content

Hvordan bruke egendefinerte kategorier?

Klikk deg inn på fanen "Kategorier" inne på butikkadministrasjonssiden din, og merk av for "Egendefinerte kategorier". Deretter må du navngi og lagre de kategoriene du vil ha. Når dette er gjort, velger du de aktuelle kategoriene per produkt.

Feedback and Knowledge Base