Skip to content

Kan jeg selge ting på både EplaHåndlaget, EplaMote og EplaSamler i samme butikk?

Ja, du trenger bare en butikk for å selge på alle tre avdelinger. Produktene blir merket med hvilken avdeling det tilhører, og vil vises på den siden og i de kategoriene du har registrert uavhengig av hvor butikken din har tilhørighet.

Feedback and Knowledge Base