Skip to content

Hva er butikkens nettadresse / URL?

Nettadressen til din butikk er den adressen man skriver inn i nettleseren, eller linken man klikker på for å komme direkte til din butikk. For Eplabutikker vil dette være butikknavn.epla.no. Det er ikke et krav at butikknavnet skal være det samme som nettadressen til den. Eksempel: Butikken heter Lisas Design, mens nettadressen kan være lisa.epla.no. Dette velger du selv.

Vær oppmerksom på at man kommer til din butikk både om man skriver inn http://butikknavn.epla.no eller bare butikknavn.epla.no i nettleseren.

Skriver man inn www.butikknavn.epla.no vil man ikke komme til butikken, men til Eplas forside.

I en nettadresse, eller en URL, kan du kun bruke bokstavene A-Z (ikke Æ, Ø, Å) og tallene 0-9. Andre tegn er ikke tillatt. Du skal ikke skrive inn .epla.no i feltet, da det legges til automatisk.

Eksempel: Du ønsker nettadressen lisa.epla.no og må derfor skrive inn lisa i feltet ved registrering.

Feedback and Knowledge Base