Skip to content

Hva skriver jeg i butikkbeskrivelsen?

Butikkbeskrivelsen kan være kort eller lang, og du bestemmer selv hva du vil skrive. Det er alltid hyggelig å ønske velkommen på ett eller annet vis, og kanskje skrive litt om hva man kan finne i din butikk. Butikkbeskrivelsen vises på butikkens forside. Mer detaljert informasjon som du ikke ønsker å vise på forsiden, kan du legge inn under “Om butikken”.

Feedback and Knowledge Base