Skip to content

Hvor mange kategorier bør jeg velge?

Du kan velge maks to kategorier per produkt. Velg kun aktuelle kategorier. Feil ting på feil sted er ikke effektiv markedsføring.

Du kan også legge til egendefinerte kategorier:

Klikk deg inn på fanen "Kategorier" inne på butikkadministrasjonssiden din, og merk av for "Egendefinerte kategorier". Deretter må du definere de kategoriene du vil ha og så gå på produktene dine og velge den aktuelle kategorien per produkt.

Feedback and Knowledge Base