Skip to content

Hvilke regler gjelder for kunstavgift?

Kilde: Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Bono

Ved omsetning av kunst skal det innbetales en avgift på 5 % i tillegg til salgsprisen. Kunstverk som omsettes for mindre enn kr 2000,- er fritatt for avgift.

Merk at Kunstavgiften skal være inkludert i utsalgsprisen på Epla.

Avgiftsgrunnlaget er samordnet med følgerettsordningen og omfatter originaleksemplar av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke.

Selgeren skal innkreve avgiften og sende den til KUNSTAVGIFTEN, som er en samordnet innkreving av kunstavgift til BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND og følgerett til BONO, se kunstavgiften.no "Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst (§ 2 annet ledd)”. Avgiften administrereres av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Epla kan ikke garantere at denne informasjonen er oppdatert og riktig til enhver tid og presiserer at du selv har avsvar for å finne informasjon, undersøke om ditt verk er avgiftspliktig og må betale inn Kunstavgift dersom du er pliktig.

Les mer på fondets egne nettsider: kunstavgiften.no

Feedback and Knowledge Base