Skip to content

Kan jeg legge på moms selv om jeg ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Nei, det er strengt forbudt å kreve inn eller oppgi avgifter som du ikke selv har ansvar for å viderebetale.

Feedback and Knowledge Base