Skip to content

Hvorfor må jeg oppgi om prisen inkluderer MVA eller kunstavgift?

Eventuelle avgifter som er lagt til salgsprisen skal spesifiseres i ordrebekreftelsen som sendes til kunden. Dette er et krav i Kjøpsloven, og kan ikke fravikes. Du skal kun registrere avgift dersom du er sikker på at det gjelder dine produkter. Dersom du er i tvil om du er eller vil bli avgiftspliktig er det ditt ansvar undersøke om du skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Feedback and Knowledge Base