Skip to content

Hvordan fungerer Frakt med annen gjenstand?

Informasjon om gjeldende portopriser finner du på Postens nettsider. Finn alltid ut av pris for sending før du legger ut et produkt, slik at du kan oppgi riktig porto. Vær oppmerksom på at det ikke kan kreves høyere porto fra kunden i etterkant enn det som var oppgitt på kjøpstidspunktet.

Når du legger inn portoen, skriver du hele fraktkostnaden som kunden må betale i feltet "Fraktkostnad". Fraktkostnaden på det produktet med høyest frakt er alltid startsummen i regnestykket. I feltet "Frakt med annen gjenstand" skriver du inn hva kunden må betale i tillegg om hun kjøper flere produkter. Dersom du f.eks. har satt 20,- som fraktkostnad, og 5,- som frakt med annen gjenstand på alle produktene dine, vil den totale fraktkostnaden bli 25,- ved kjøp av to produkter, 30,- ved kjøp av tre produkter etc. Summen som skrives inn i feltet “Frakt med annen gjenstand” vil i de aller fleste tilfeller være mindre enn frakt alene og mange setter denne til 0,-.

Feedback and Knowledge Base