Skip to content

Hvor store skal bildene være?

For best resultat bør bildene være minst 574 pixler i bredden, da dette er bredden på bildet som vises på produktsiden. På butikk- og kategorisidene blir det tatt et kvadratisk utsnitt av bildet. Utsnittet tas på midten av bildet.

Feedback and Knowledge Base