Skip to content

Hva koster det å bruke PayPal?

Det koster ingenting å åpne en PayPal-konto, og det koster ingenting å betale via PayPal. PayPal tar et gebyr for å overføre betalingen, og dette gebyret er det mottaker som betaler. Gebyret trekkes automatisk fra overføringen, og er per i dag på kr 2,80 pluss 3,4% av summen som overføres. Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på de til en hver tid gjeldende prislister for bruk av PayPal.

Feedback and Knowledge Base