Skip to content

Kan jeg sende giro i pakken?

Ja, det kan du. Da betaler kunden varen etter at den er mottatt. Vær oppmerksom på at faktura og regning er salgsdokumenter, og at det er ditt ansvar som selger at disse dokumentene følger de til en hver tid gjeldende lover og regler for utformingen av disse dokumentene.

Feedback and Knowledge Base