Skip to content

Kunden har ikke betalt, kan jeg få slettet salget og få provisjonen tilbake fra Epla?

Ja, det kan du. Dersom retur av provisjon eller sletting av ordre skyldes at kunden har valgt Postoppkrav, Faktura i pakken eller Privat oppgjør og ikke betaler, kan du få slettet provisjonen fra Epla. Epla må få beskjed på e-post (info@epla.no) om at kjøpet ikke ble gjennomført så fort som mulig, før faktura betales, med en begrunnelse for hvorfor salget skal slettes.

Produktet legger du selv ut igjen for salg, ved å gå til fanen "Solgte produkter" inne i produktredigeringssiden din, og trykke på relanseringsknappen.

Feedback and Knowledge Base