Skip to content

Må jeg betale provisjon hvis jeg sletter produktet selv?

Nei, du betaler ingen provisjon hvis du sletter produktet fra oppføringen. Provisjon betaler du kun dersom produktet blir solgt.

Feedback and Knowledge Base