Skip to content

Kan jeg selge ting jeg har laget etter andres mønster?

De fleste produsenter av mønster og oppskrifter har opphavsrett på mønsteret, og mange har også mønsterbeskyttet (copyright) mønstrene sine. Det er vanlig at mønstre kun er lov å bruke til private formål. Epla oppfordrer alle selgere som lager produkter basert på andres mønstre om å kontakte mønsterprodusenten og få godkjenning til bruk av mønsteret før de legger produktet ut for salg. Epla tar ikke ansvar for at produktet er godkjent for salg, og vi må anta at alle selgere følger gjeldende lover og retningslinjer med tanke på opphavsrett og mønsterbeskyttelse. Mer informasjon om dette kan du finne i Våre Vilkår.

Feedback and Knowledge Base