Skip to content

Hvilke regler gjelder for valg av navn på butikk?

Når du velger butikknavn, kan du velge omtrent hva du vil, men pass deg for navn som er varemerkebeskyttet.

Du kan søke i det norske varemerkeregisteret her: https://dbsearch2.patentstyret.no/Search.aspx

Feedback and Knowledge Base