Skip to content

Hva er en slug?

En "slug" er det samme som butikkadressen. I "http://minbutikk.epla.no" er "minbutikk" slugen. Denne må være unik, så om noen andre har brukt det du forsøker å bruke, vil du få beskjed om å prøve noe annet.

Feedback and Knowledge Base